MENU
BPA 1 : Memproses mel masuk dan keluar Jabatan
Tempoh : 24 Jam
Bulan
Jumlah Perkhidmatan Tahun 2017
Jumlah Perkhidmatan Mematuhi KPI
(24 Jam)
Jumlah Perkhidmatan
Tidak Mematuhi KPI
( 24 Jam)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
4013
4013
0
100%
0%
Februari
2752
2752
0
100%
0%
Mac
4536
4536
0
100%
0%
April
2993
2993
0
100%
0%
Mei
4871
4871
0
100%
0%
Jun
2603
2603
0
100%
0%
Julai
3078
3078
0
100%
0%
Ogos
3689
3689
0
100%
0%
September
3094
3094
0
100%
0%
Oktober
November
Disember
JUMLAH
31,629
31,629
0
100%
0%

 

BPA 2 : Membekal peralatan alatulis kepada jabatan
Tempoh : 24 Jam
Bulan
Jumlah Perkhidmatan Tahun 2017
Jumlah Perkhidmatan Mematuhi KPI
(24 Jam)
Jumlah Perkhidmatan
Tidak Mematuhi KPI
( 24 Jam)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
15
15
0
100%
0%
Februari
18
18
0
100%
0%
Mac
23
23
0
100%
0%
April
26
26
0
100%
0%
Mei
9
9
0
100%
0%
Jun
10
10
0
100%
0%
Julai
34
34
0
100%
0%
Ogos
35
35
0
100%
0%
September
12
12
0
100%
0%
Oktober
November
Disember
JUMLAH
182
182
0
100%
0%

 

BPA 3 : Memproses permohonan pembelian aset dan inventori jabatan
Tempoh : 14 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Perkhidmatan Tahun 2017
Jumlah Perkhidmatan Mematuhi KPI
(14 Hari Bekerja )
Jumlah Perkhidmatan
Tidak Mematuhi KPI
( 14 Hari Bekerja )
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
6
6
0
100%
0%
Februari          
Mac          
April          
Mei          
Jun          
Julai          
Ogos          
September          
Oktober          
November          
Disember          
JUMLAH
6
6
0
100%
0%

 

BPA 4 : Mempamerkan senarai jadual tawaran harga kontraktor selepas tarikh tutup tender / sebutharga
Tempoh : 14 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Perkhidmatan Tahun 2017
Jumlah Perkhidmatan Mematuhi KPI
(14 Hari Bekerja )
Jumlah Perkhidmatan
Tidak Mematuhi KPI
( 14 Hari Bekerja )
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
62
62
0
100%
0%
Februari
3
3
0
100%
0%
Mac
16
16
0
100%
0%
April
38
38
0
100%
0%
Mei
123
123
0
100%
0%
Jun
19
19
0
100%
0%
Julai
10
10
0
100%
0%
Ogos
28
28
0
100%
0%
September
29
29
0
100%
0%
Oktober
33
33
0
100%
0%
November
34
34
0
100%
0%
Disember
JUMLAH
395
395
0
100%
0%