MENU
Mengedarkan Borang E (CFO) yang diterima dengan lengkap dalam tempoh 2 hari bekerja
Tempoh : 2 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2017
Jumlah Mematuhi KPI
(2 Hari Bekerja)
Jumlah
Tidak Mematuhi KPI
( 2 Hari Bekerja)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
0
0
0
0
0
Februari
0
0
0
0
0
Mac
0
0
0
0
0
April
1
1
0
100
0
Mei
0
0
0
0
0
Jun
0
0
0
0
0
Julai
0
0
0
0
0
Ogos
0
0
0
0
0
September
0
0
0
0
0
Oktober
0
0
0
0
0
November
0
0
0
0
0
Disember
0
0
0
0
0
JUMLAH
1
1
0
100
0

Mengedarkan Borang F (CCC) yang diterima dalam tempoh 2 hari bekerja
Tempoh : 2 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2017
Jumlah Mematuhi KPI
(2 Hari Bekerja)
Jumlah
Tidak Mematuhi KPI
( 2 Hari Bekerja)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
16
16
0
100
0
Februari
9
9
0
100
0
Mac
9
9
0
100
0
April
7
7
0
100
0
Mei
6
6
0
100
0
Jun
10
10
0
100
0
Julai
6
6
0
100
0
Ogos
6
6
0
100
0
September
11
11
0
100
0
Oktober
11
11
0
100
0
November
4
4
0
100
0
Disember
8
8
0
100
0
JUMLAH
103
103
0
100
0

Mengedarkan permohonan cadangan pemajuan yang diterima lengkap untuk ulasan Jabatan / Agensi Teknikal dalam tempoh 2 hari bekerja
Permohonan Kebenaran Merancang (KM)

Tempoh : 2 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2017
Jumlah Mematuhi KPI
(2 Hari Bekerja)
Jumlah
Tidak Mematuhi KPI
( 2 Hari Bekerja)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
6
6
0
100
0
Februari
7
7
0
100
0
Mac
13
13
0
100
0
April
7
7
0
100
0
Mei
14
14
0
100
0
Jun
5
5
0
100
0
Julai
5
5
0
100
0
Ogos
10
10
0
100
0
September
5
5
0
100
0
Oktober
7
7
0
100
0
November
9
9
0
100
0
Disember
11
11
0
100
0
JUMLAH
99
99
0
100
0

Mengedarkan permohonan cadangan pemajuan yang diterima lengkap untuk ulasan Jabatan / Agensi Teknikal dalam tempoh 2 hari bekerja
Permohonan Pelan Kerjatanah (PK)
Tempoh : 2 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2017
Jumlah Mematuhi KPI
(2 Hari Bekerja)
Jumlah
Tidak Mematuhi KPI
(2 Hari Bekerja)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
4
4
0
100
0
Februari
3
3
0
100
0
Mac
7
7
0
100
0
April
6
6
0
100
0
Mei
8
8
0
100
0
Jun
6
6
0
100
0
Julai
4
4
0
100
0
Ogos
5
5
0
100
0
September
5
5
0
100
0
Oktober
5
5
0
100
0
November
4
4
0
100
0
Disember
5
5
0
100
0
JUMLAH
62
62
0
100
0

Mengedarkan permohonan cadangan pemajuan yang diterima lengkap untuk ulasan Jabatan / Agensi Teknikal dalam tempoh 2 hari bekerja
Permohonan Pelan Bangunan (PB)
Tempoh : 2 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2017
Jumlah Mematuhi KPI
(2 Hari Bekerja)
Jumlah
Tidak Mematuhi KPI
( 2 Hari Bekerja)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
3
3
0
100
0
Februari
10
10
0
100
0
Mac
6
6
0
100
0
April
9
9
0
100
0
Mei
8
8
0
100
0
Jun
4
4
0
100
0
Julai
6
6
0
100
0
Ogos
9
9
0
100
0
September
1
1
0
100
0
Oktober
2
2
0
100
0
November
6
6
0
100
0
Disember
9
9
0
100
0
JUMLAH
73
73
0
100
0

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat 2 kali sebulan
Tempoh : 2 Kali Sebulan
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2017
Jumlah Mematuhi KPI
(2 Kali Sebulan)
Jumlah
Tidak Mematuhi KPI
( 2 Kali Sebulan)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
2
2
0
100
0
Februari
2
2
0
100
0
Mac
2
2
0
100
0
April
2
2
0
100
0
Mei
2
2
0
100
0
Jun
2
2
0
100
0
Julai
2
2
0
100
0
Ogos
2
2
0
100
0
September
2
2
0
100
0
Oktober
2
2
0
100
0
November
2
2
0
100
0
Disember
2
2
0
100
0
JUMLAH
24
24
0
100
0

Mengangkat kertas kerja permohonan cadangan pemajuan untuk pertimbangan Jawatankuasa Pusat Setempat dalam tempoh 45 hari bekerja
Permohonan Kebenaran Merancang (KM)

Tempoh : 45 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2017
Jumlah Mematuhi KPI
(45 Hari Bekerja)
Jumlah
Tidak Mematuhi KPI
( 45 Hari Bekerja)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
6
6
0
100
0
Februari
7
7
0
100
0
Mac
13
13
0
100
0
April
7
7
0
100
0
Mei
14
14
0
100
0
Jun
5
5
0
100
0
Julai
5
5
0
100
0
Ogos
10
10
0
100
0
September
5
5
0
100
0
Oktober
7
7
0
100
0
November
9
9
0
100
0
Disember
11
11
0
100
0
JUMLAH
99
99
0
100
0

Mengangkat kertas kerja permohonan cadangan pemajuan untuk pertimbangan Jawatankuasa Pusat Setempat dalam tempoh 45 hari bekerja
Permohonan Pelan Kerjatanah (PK)
Tempoh : 45 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2017
Jumlah Mematuhi KPI
(45 Hari Bekerja)
Jumlah
Tidak Mematuhi KPI
( 45 Hari Bekerja)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
4
4
0
100
0
Februari
3
3
0
100
0
Mac
7
7
0
100
0
April
6
6
0
100
0
Mei
8
8
0
100
0
Jun
6
6
0
100
0
Julai
4
4
0
100
0
Ogos
5
5
0
100
0
September
5
5
0
100
0
Oktober
5
5
0
100
0
November
4
4
0
100
0
Disember
5
5
0
100
0
JUMLAH
62
62
0
100
0

Mengangkat kertas kerja permohonan cadangan pemajuan untuk pertimbangan Jawatankuasa Pusat Setempat dalam tempoh 45 hari bekerja
Permohonan Pelan Bangunan (PB)
Tempoh : 45 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2017
Jumlah Mematuhi KPI
(45 Hari Bekerja)
Jumlah
Tidak Mematuhi KPI
( 45 Hari Bekerja)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
3
3
0
100
0
Februari
10
10
0
100
0
Mac
6
6
0
100
0
April
9
9
0
100
0
Mei
8
8
0
100
0
Jun
4
4
0
100
0
Julai
6
6
0
100
0
Ogos
9
9
0
100
0
September
1
1
0
100
0
Oktober
2
2
0
100
0
November
6
6
0
100
0
Disember
9
9
0
100
0
JUMLAH
73
73
0
100
0