MENU

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 

JPPH 1 - Memproses Permohonan Pindahmilik Borang I/J individu selepas penerimaan borang yang lengkap.
Tempoh : 10 minit
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2016
Jumlah Permohonan
Mematuhi KPI
( 10 Minit )
Jumlah Permohonan
Tidak Mematuhi  KPI
( Melebihi 10 Minit )
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
267
267
0
100%
0%
Februari
303
303
0
100%
0%
Mac
343
343
0
100%
0%
April
306
306
0
100%
0%
Mei
386
386
0
100%
0%
Jun
374
374
0
100%
0%
Julai
201
201
0
100%
0%
Ogos
288
288
0
100%
0%
September
210
210
0
100%
0%
Oktober
 
 
 
100%
0%
November
 
 
 
100%
0%
Disember
 
 
 
 
 
JUMLAH
2,678
2,678
0
100%
0%

 

JPPH 2 - Memproses permohonan penyewaan dewan dan gelanggang selepas penerimaan borang yang lengkap.
Tempoh : 15 minit
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2016
Jumlah Permohonan
Mematuhi KPI
( 15 Minit )
Jumlah Permohonan
Tidak Mematuhi  KPI
( Melebihi 15 Minit )
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
61
61
0
100%
0%
Februari
86
86
0
100%
0%
Mac
69
69
0
100%
0%
April
72
72
0
100%
0%
Mei
63
63
0
100%
0%
Jun
57
57
0
100%
0%
Julai
66
66
0
100%
0%
Ogos
41
41
0
100%
0%
September
23
23
0
100%
0%
Oktober
 
 
 
 
 
November
 
 
 
 
 
Disember
 
 
 
 
 
JUMLAH
538
538
0
100%
0%

 

JPPH 3 - Memaklumkan keputusan permohonan sewa premis yang berjaya dalam temuduga.
Tempoh : 5 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Penuh
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2016
Jumlah Permohonan
Mematuhi KPI
(5 hari bekerja)
Jumlah Permohonan
Tidak Mematuhi  KPI
( Melebihi 5 hari bekerja )
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
2
2
0
100%
0%
Februari
0
0
0
0%
0%
Mac
0
0
0
0%
0%
April
8
8
0
100%
0%
Mei
5
5
0
100%
0%
Jun
1
1
0
100%
0%
Julai
3
3
0
100%
0%
Ogos
1
1
0
100%
0%
September
2
2
0
100%
0%
Oktober
 
 
 
 
 
November
 
 
 
 
 
Disember
 
 
 
 
 
JUMLAH
22
22
0
100%
0%

 

JPPH 4 - Memaklumkan keputusan rayuan / bantahan cukai harta kepada pemilik.
Tempoh : 3 hari selepas keputusan Mesyuarat Penuh
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2016
Jumlah Permohonan
Mematuhi KPI
( 3 hari bekerja )
Jumlah Permohonan
Tidak Mematuhi  KPI
( Melebihi 3 hari bekerja )
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari 2 2 0 100% 0%
Februari 0 0 0 0% 0%
Mac 1 1 0 100% 0%
April 2 2 0 100% 0%
Mei 1 1 0 100% 0%
Jun 3 3 0 100% 0%
Julai 1 1 0 100% 0%
Ogos 1 1 0 100% 0%
September 3 3 0 100% 0%
Oktober 0 0 0 0% 0%
November 1 0 1 0% 100%
Disember 4 0 4 0% 100%
JUMLAH 19 14 5 74.00% 26%