MENU

UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI YANG DIGUNA PAKAI DI
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

BIL ENAKMEN
NO / TARIKH (ENAKMEN)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
1 ENAKMEN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH 2001
NO.10 – 25.12.2003
1.1.2001
/
More Info
2 ENAKMEN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI 2017
NO.12 – 21.12.2017
22.11.2017
/
More Info

 

UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [ AKTA 171]

BIL UNDANG-UNDANG KECIL
NO / TARIKH (WARTA)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
3 UUK PELESENAN TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (MBIP) 2018
J.P.U 51 – 25.10.2018
T.W
/
More Info
4 UUK PENJAJA (MDJBT) 1982
J.P.U 11 –29.3.1984
1.1.1983
/
More Info
5 UUK PASAR-PASAR (MDJBT) 1982
J.P.U 88 – 9.12.1982
1.1.1983
/
More Info
6 UUK TAMAN (MDJBT) 1987
J.P.U 35 – 20.7.1989
T.W
/
More Info
7 UUK PENGENDALI MAKANAN (MDJBT) 1987
J.P.U 56 – 12.10.1989
T.W
/
More Info
8 UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN KERAJAAN TEMPATAN (MPJBT) 2011
J.P.U 89 – 29.9.2011
T.W
/
More Info
9 UUK IKLAN (MDJBT) 1982

= UUK IKLAN (MDJBT) (PINDAAN) 1990

J.P.U 32 – 17.3.1983
J.P.U 104 – 11.10.1990
1.1.1983
1.9.1990
/
More Info
10 UUK IKLAN PILIHANRAYA (MDJBT) 1990

= UUK IKLAN PILIHANRAYA (MBIP) (PINDAAN) 2018

J.P.U 105 – 11.10.1990
J.P.U. 34 – 5.7.2018
1.9.1990
T.W
/
More Info
11 UUK KEDAI GUNTING RAMBUT DAN PENDANDAN RAMBUT (MDJBT) 1989
J.P.U 18 – 1.3.1990
T.W
/
More Info
12 UUK PELESENAN ANJING (MDJBT) 1991
J.P.U 46 – 19.11.1992
3.1.1991
/
More Info
13 UUK PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MDJBT) 1988
J.P.U 14 – 14.2.1991
T.W
/
More Info
14 UUK HAIWAN MERAYAU (MDJBT) 1995
J.P.U 14 – 1.4.1999
T.W
/
More Info
15 UUK TANDAS AWAM (MBIP) 2018
J.P.U 14 – 29.3.2018
T.W
/
More Info
16 UUK VANDALISME (MPJBT) 2012
J.P.U 42 – 21.6.2012
T.W
/
More Info
17 UUK PASAR MALAM / SEHARI (MPJBT) 2003
J.P.U 13 – 4.6.2009
T.W
/
More Info
18 PERINTAH-PERINTAH AM PEGAWAI PIHAK BERKUASA TEMPATAN JOHOR (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1988
J.P.U 25 – 4.8.1988
1.1.1984
/
More Info
19 KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA TATATERTIB PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI JOHOR 1992
J.P.U 45 – 5.11.1992
T.W
/
More Info
20 PENGISYTIHARAN KACAU GANGGU (BLOK 4, RUMAH PANGSA TAMAN JAYA SKUDAI) 2015
NO. 1009 – 14.4.2016
14.4.2016
/
More Info

 

PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 [ AKTA 172 ]

BIL UNDANG-UNDANG KECIL
NO / TARIKH (WARTA)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
21 KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI JOHOR 2018, AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 [AKTA 172]
J.P.U 67 – 23.11.2017
1.1.2018
/
More Info

 

UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 [ AKTA 133 ]

BIL UNDANG-UNDANG KECIL
NO / TARIKH (WARTA)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
22 UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1986
= UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 1991
= UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 1999
= UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2007
= UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2012
J.P.U 38 – 28.8.1986
J.P.U 14 – 7.5.1992
J.P.U 42 – 31.8.2000
J.P.U 28 – 8.11.2007
J.P.U 17 – 29.3.2012
1.1.1986

T.W

T.W

12.4.2007

T.W

/

More Info

More Info

More Info

More Info

More Info

23 UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN JALAN, PARIT DAN BANGUNAN (MPJBT) 2011
J.P.U 88 – 22.9.2011
T.W
/
More Info
24 UUK KERJA TANAH (MDJBT) 1995
J.P.U 48 – 4.7.1996
T.W
/
More Info
25 UUK MENDAPATKAN TUNGGAKAN (MPJBT) 2004
J.P.U 16 – 30.7.2009
T.W
/
More Info
26 UUK KUMPULAN WANG PERKHIDMATAN KEMAJUAN (MPJBT) 2016
J.P.U 67 – 22.12.2016
T.W
/
More Info

 

PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 [ AKTA 757 ]

BIL UNDANG-UNDANG KECIL
NO / TARIKH (WARTA)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
27 PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA (PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2015
P.U (A) 107 – 1.6.2015
2.6.2015
/
More Info

 

PERINTAH DI BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987
[ AKTA 333 ]

BIL UNDANG-UNDANG KECIL
NO / TARIKH (WARTA)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
28 PERINTAH LALULINTAS JALAN (LETAK KERETA BERMETER) (MDJBT) 1989
J.P.U 85 – 24.12.1989
T.W
/
More Info
29 PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT 2003
= PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT (PINDAAN) 2009
= PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT 2003 – PEMBETULAN
=PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT (PINDAAN) 2014
J.P.U 47 – 25.9.2003
J.P.U 19 – 24.6.2010
J.P.U 112 – 22.12.2011
J.P.U 58 – 23.10.2014
T.W

T.W

25.9.2003

T.W

/

More Info

More Info

More Info

More Info

 

30 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (MPJBT) 2004
J.P.U 42 – 31.7.2003
T.W
/
More Info

*
T.W - TARIKH WARTA