MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Puan Hajah Fazliaton binti Mohd. Noor PEGAWAI TADBIR N48 07-5555270 fazliaton@mbip.gov.my
Bahagian Sumber Manusia
Photo Name Designation Tel Fax Email
Puan Salwa binti Abd Rashid PEGAWAI TADBIR N44 07-5555122 salwa@mbip.gov.my
Bahagian Pentadbiran Am
Photo Name Designation Tel Fax Email
Encik Ruziman bin Rahmat PEGAWAI TADBIR N41 07-5555000 ruziman@mbip.gov.my
Bahagian Teknologi Maklumat
Photo Name Designation Tel Fax Email
Puan Ts. Siti Rafidah binti Arifin PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F44 07-5555188 sitirafidah@mbip.gov.my
Jabatan Kewangan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Puan Noor Zulilah binti Jaafar AKAUNTAN WA48 07-5555001 zulilah@mbip.gov.my
Bahagian Akaun dan Belanjawan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Encik Norazli bin Aziz AKAUNTAN WA44 07-5555025 azli@mbip.gov.my
Bahagian Hasil dan Kewangan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Tengku Aidda binti Tengku Abdullah AKAUNTAN WA44 07-5555003 aidda80@mbip.gov.my
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Photo Name Designation Tel Fax Email
Dr. HAJI MOHAMED ALI BIN MOHAMED ABU BACKER PEGAWAI PENILAIAN W52 07-5555100 mohamed_ali@mbip.gov.my
Bahagian Pengurusan Harta
Photo Name Designation Tel Fax Email
Encik Zatul Amri bin Zainal PEGAWAI PENILAIAN W44 07-5555111 amri@mbip.gov.my
Bahagian Penilaian
Photo Name Designation Tel Fax Email
Dr. HAJI MOHAMED ALI BIN MOHAMED ABU BACKER PEGAWAI PENILAIAN W44 07-5555085 mohamed_ali@mbip.gov.my