MENU
1. Borang Permohonan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan More Info
2 Panduan Permohonan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan More Info
3. Borang Permohonan Lesen Penjaja More Info
4. Panduan Permohonan Lesen Penjaja More Info
5. Panduan Permohonan Permit More Info
6. Borang Sokongan Jiran Bagi Permohonan Lesen Anjing More Info
7. Senarai Semak Permohonan Lesen Anjing More Info
8. Kadar Lesen Perniagaan Berdasarkan UUK Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MBIP) 2018 More Info
9. Surat Permohonan Pembatalan Lesen More Info
10. Syarat-syarat Lesen Perniagaan dan Papan Iklan More Info
11. Tatacara Pembaharuan Lesen Perniagaan dan Iklan secara Atas Talian (ONLINE) More Info