MENU
1. KM CHECKLIST
1. 1.1-senarai_semak_permohonan_km-kmp-pindaan_osc_online.pdf
2. 1.2-maklumat_pemohon.pdf
3. 1.3-borang_pindaan_kebenaran_merancang-osc_online.pdf
4. 1.4-contoh_format_pelan_permohonan_km.pdf
5. 1.5-borang_a.pdf
6. 1.6-cadangan_pemajuan_yang_dikecualikan_untuk_kemukakan_km.pdf
7. 1.7-garis_panduan_pengiraan_pengurusan_sistem_pepejal_web.pdf
8. 1.8-borang_maklumat_gdc_gdv.pdf

 

2. ADDRESS PLAN CHECKLIST
1. 2.1-senarai_semak_nama_jalan_alamat-osc_online.pdf
2. 2.2-senarai_semak_nama_taman_bangunan-osc_online.pdf
3. 2.3-borang_penerangan_ke_atas_permohonan_nama_bangunan_3.0.pdf
4. 2.4-borang_penerangan_ke_atas_permohonan_nama_jalan_alamat_3.0.pdf
5. 2.5-borang_penerangan_ke_atas_permohonan_nama_taman_3.0.pdf
6. 2.6-lampiran_pntju-1_3.0.pdf

 

3. INFRA CHECKLIST
1. 3.1-senarai_semak_kerjatanah_jalan_perparitan-pindaan_osc_online.pdf
2. 3.2-maklumat_pemohon.pdf
3. 3.3-syarat-syarat_kerjatanah_infrastruktur.pdf
4. 3.4_borang_e1.pdf
5. 3.5-fee_plan_kerjatanah_infrastruktur.pdf

 

4. BUILDING CHECKLIST
1. 4.1-senarai_semak_permohonan_pelan_bangunan-pindaan_osc_online-jan2020.pdf
2. 4.2-pb_surat_perakuan_jps.pdf
3. 4.3-pb_surat_perakuanppspa.pdf
4. 4.4-maklumat_pemohon.pdf

 

5. PUBLIC LIGHTING CHECKLIST
1. 5.1-senarai_semak_me-pindaan_osc_online.pdf
2. 5.2-maklumat_pemohon.pdf
3. 5.3-borang_me_1.pdf
4. 5.4-fee_plan_me.pdf
5. 5.5-syarat2_garis_panduan_pemasangan_lj_li_ltp.pdf

 

6. LANDSCAPE CHECKLIST
1. 6.1_senarai_semak_permohonan_landskap-pindaan_osc_online.pdf
2. 6.2-borang_bayaran_fee_pelan_landskap.pdf
3. 6.3-garis_panduan_permohonan_pelan_landskap.pdf

 

7. NOTIFICATION CHECKLIST
1. 7.1-senarai_semak_notifikasi_osc_online-june2020.pdf
2. 7.2-borang_e2.pdf

 

8. CCC AND CFO CHECKLIST
1. 8.1-senarai_semak_deposit_ccc_online-jan2020.pdf
2. 8.2-senarai_semak_permohonan_cfo_3.0.pdf
3. 8.3-senarai_semak_pra_rundingan_notifikasi-ccc.pdf

 

9. MPJBT TITLE APPLICATION GUIDELINES
1. 9.1_panduan_penyelarasan_tajuk_permohonan_2017.pdf

 

10. VERIFICATION FORM VALUATION AND PROPERTY MANAGEMENT.
1.

Validation status of payment of current year property tax for new development application (KM / INFRA / APPLICATION / DLL) VERSION 2/2018 - (please print using green paper)
1-borang_pembgn_baru-cukai.pdf

2. Confirmation status of payment of current year property tax for the deposit of CCC's certificate of completion & compliance certificate. VERSION 2/2018 - (please print using yellow paper)
2-borang_ccc-cukai.pdf
3. JPPH confirmation form for CCC deposit. VERSION 3/2018 (please print using white paper)
3-borang_pengesahan_jpph_untuk_pendepositan_ccc.pdf