MENU

RTP3

PROGRAM PUBLISITI AWAL DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU DAN KULAI 2025 (PENGUBAHAN 3)

PUBLISITI DAN REPRESENTASI DI BAWAH SEKSYEN 12 A, AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)

Berikutan daripada penularan COVID-19, Program Publisiti Awal hanya dibuat secara atas talian sahaja. Orang ramai boleh menggunakan aplikasi secara atas talian yang disediakan untuk membuat semakan dan memberi maklumbalas pandangan atau cadangan pada atau sebelum 24 Disember 2020

PANEL PAMERAN http://tiny.cc/6eo5tz

BORANG PANDANGAN AWAM http://tiny.cc/ndo5tz