MENU

Kumpulan Infiniti dari Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Kumpulan Legacy 5 dari Jabatan Kejuruteraan dan Kumpulan Urbanise dari Jabatan Perancangan Pembangunan telah menerima pengiktirafan 5 Bintang sempena Konvensyen Annual Productivity and Innovation Conference & Exposition (APIC) 2020 yang telah diadakan pada 17-19 November 2020 anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC).

 

1
2
3