MENU

PERHATIAN
Untuk makluman, mulai 2 Januari 2022, Unit Perolehan di Kabin Skudai akan ditutup dan berpindah ke Aras G, Pejabat MBIP, Medini.
Sehubungan itu, segala urusan berkenaan pedaftaran atau pengemaskinian lesen pembekal/kontraktor, penghantaran dokumen tender/sebutharga atau apa-apa urusan berkaitan, sila berurusan di Kaunter Perolehan Aras G, Pejabat MBIP, Medini.
Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi 07-5555129
Sekian, terima kasih.