MENU

Senarai Zon Perkhidmatan Ahli Majlis MBIP bagi tempoh 1 Ogos 2022 hingga 31 Disember 2023 boleh di semak di Portal GIS MBIP :- OneMAP (https://onemap.mbip.gov.my) atau melalui URL di [Klik di sini]