Local Agenda 21

Agenda 21 merupakan Pelan Tindakan Global atau rangka tindakan (blueprint) bagi pembangunan mampan hasil Deklarasi Rio De Jenerio, Brazil pada tahun 1992 yang dihadiri oleh 178 buah negara termasuk Malaysia.


“Pembangunan yang memenuhi keperluan sekarang tanpa menidakkan keperluan generasi yang akan datang. Ia termasuk kawalan penduduk, makanan, keselamatan dan sumber tenaga. Selain itu, ia juga menyepadukan keutamaan ekonomi, sosial dan alam sekitar”.

(sumber - World Commission On Environment & Development, 1987)


PELAN TINDAKAN GLOBAL

1. Dimensi Sosial dan Ekonomi

2. Pemuliharaan dan Pengurusan Sumber

3. Peranan Kumpulan Utama

4. Cara pelaksanaan


INISIATIF PBT DALAM MENYOKONG AGENDA 21

Local Agenda 21 (LA21) merupakan suatu program yang menekankan penglibatan tiga pihak iaitu PBT, masyarakat dan sektor swasta bekerjasama untuk merancang dan menguruskan kawasan persekitaran mereka ke arah pembangunan mampan dan kualiti hidup yang lebih tinggi.


Oleh sebab kebanyakan masalah dan penyelesaian yang ditangani oleh Agenda 21 berakar umbi dalam kegiatan tempatan, maka penyertaan dan kerjasama PBT menjadi faktor penentu bagi mencapai matlamat ini.


SMART_PARTNERSHIP_(1).jpg


KONSEP PEMBANGUNAN MAMPAN

LA21.jpg

ENAM PERKARA LA21

1. Wawasan Masyarakat

2. Perkongsian

3. Analisis Isu

4. Pelan Tindakan

5. Pelaksanaan & Pemantauan

6. Penilaian


PROGRAM LA21 DI MALAYSIA

Fasa 1 (Perintis): 2000 hingga Feb 2002

Fasa 2 : Jun 2002

Fasa 3: Perluasan Pelaksanaan Program LA21 di PBT Majlis Daerah


PELAKSANAAN LOCAL AGENDA (LA21) DI MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

​Sejarah awal penubuhan LA21 di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri seperti berikut:


PROGRAM LA21 DI MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

Objektif Program LA21 di MBIP


PECAHAN PERUNTUKAN KEPADA AHLI MAJLIS, MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI UNTUK MENGADAKAN PROGRAM LA21

Jumlah peruntukan keseluruhan bagi aktiviti LA21 adalah sebanyak RM 20,000.00 sepertimana pecahan berikut:


PROGRAM KEMASYARAKATAN/LA21 YANG DIJALANKAN OLEH MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

Sepanjang tahun 2022, sebanyak 159 aktiviti dijalankan oleh pihak Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Ahli Majlis, Jawatankuasa Penduduk, agensi-agensi kerajaan dan lain-lain bersama menjayakan program seperti berikut:

PAUTAN AGENSI

Paparan terbaik menggunakan pelayar terkini seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera & Safari dengan resolusi minimum 1280 X 720 piksel

Hak Cipta Terpelihara © 2024 Majlis Bandaraya Iskandar Puteri