MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Puan Hajah Fazliaton binti Mohd. Noor PEGAWAI TADBIR N48 07-5555270 fazliaton@mbip.gov.my
Bahagian Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Puan Salwa binti Abd Rashid PEGAWAI TADBIR N44 07-5555122 salwa@mbip.gov.my
Bahagian Pentadbiran Am
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Encik Ruziman bin Rahmat PEGAWAI TADBIR N41 07-5555000 ruziman@mbip.gov.my
Bahagian Teknologi Maklumat
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Puan Siti Rafidah binti Arifin PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F44 07-5555188 sitirafidah@mbip.gov.my
Jabatan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Puan Zarina binti Dato' Hj. Mohd. Ali AKAUNTAN WA48 07-5555001 zma@mbip.gov.my
Bahagian Akaun dan Belanjawan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Encik Norazli bin Aziz AKAUNTAN WA44 07-5555025 azli@mbip.gov.my
Bahagian Hasil dan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Tengku Aidda binti Tengku Abdullah AKAUNTAN WA44 07-5555003 aidda80@mbip.gov.my
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
SR Hajah Sophia binti Haji Salleh PEGAWAI PENILAIAN W52 07-5555100 sophia@mbip.gov.my
Bahagian Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Encik Zatul Amri bin Zainal PEGAWAI PENILAIAN W44 07-5555111 amri@mbip.gov.my
Bahagian Penilaian
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
SR Nawal binti Mohd. Khudzairi PEGAWAI PENILAIAN W44 07-5555085 nawal@mbip.gov.my