MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan
     ♦ Bahagian Sumber Manusia
     ♦ Bahagian Pentadbiran Am
     ♦ Bahagian Teknologi Maklumat
     ♦ Unit Integriti

Jabatan Kewangan
     ♦ Bahagian Akaun dan Belanjawan
     ♦ Bahagian Hasil dan Kewangan
     

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
     ♦ Bahagian Pengurusan Harta
     ♦ Bahagian Penilaian

Jabatan Perancangan Pembangunan
     ♦ Bahagian Rancangan Pembangunan dan GIS
     ♦ Bahagian Kawalan Perancangan

Jabatan Kejuruteraan
     ♦ Bahagian Kemudahan Awam
     ♦ Bahagian Saliran
     ♦ Bahagian Mekanikal dan Elektrikal
     ♦ Bahagian Jalan dan Lalulintas
     ♦ Bahagian Kawalan Infrastruktur dan Projek Khas
     ♦ Bahagian Pengurusan Kontrak

Jabatan Bangunan
     ♦ Bahagian Pelan Bangunan
     ♦ Bahagian Kawalan Bangunan

Jabatan Kesihatan Awam
     ♦ Bahagian Perkhidmatan Perbandaran
     ♦ Bahagian Kesihatan Am
     
Jabatan Pelesenan
     ♦ Bahagian Tred Perniagaan
     ♦ Bahagian Penjaja
     ♦ Bahagian Perkhidmatan & Kawalan Perniagaan

Jabatan Penguatkuasaan
     ♦ Bahagian Letak Kereta

Jabatan Pembangunan Masyarakat

Jabatan Landskap
     ♦ Bahagian Landskap
     ♦ Bahagian Pengindahan dan Penyelenggaraan Landskap
     ♦ Bahagian Kawalan Landskap

Unit Undang-undang

Unit Korporat dan Perhubungan Awam

Unit Audit Dalam

Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Unit Pusat Sehenti (OSC)