MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan
     ♦ Bahagian Sumber Manusia
     ♦ Bahagian Pentadbiran Am
     ♦ Bahagian Teknologi Maklumat

Jabatan Kewangan
     ♦ Bahagian Akaun dan Belanjawan
     ♦ Bahagian Hasil dan Kewangan
     ♦ Bahagian Letak Kereta

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
     ♦ Bahagian Pengurusan Harta
     ♦ Bahagian Penilaian

Jabatan Perancangan Pembangunan
     ♦ Bahagian Rancangan Pembangunan dan GIS
     ♦ Bahagian Kawalan Perancangan

Jabatan Kejuruteraan
     ♦ Bahagian Kemudahan Awam
     ♦ Bahagian Saliran
     ♦ Bahagian Mekanikal dan Elektrikal
     ♦ Bahagian Jalan dan Lalulintas
     ♦ Bahagian Kawalan Infrastruktur dan Projek Khas
     ♦ Bahagian Pengurusan Kontrak

Jabatan Bangunan
     ♦ Bahagian Pelan Bangunan
     ♦ Bahagian Kawalan Bangunan

Jabatan Kesihatan Awam
     ♦ Bahagian Perkhidmatan Perbandaran
     ♦ Bahagian Kesihatan Am
     ♦ Bahagian Pelesenan

Jabatan Penguatkuasaan

Jabatan Pembangunan Masyarakat

Jabatan Landskap
     ♦ Bahagian Landskap
     ♦ Bahagian Pengindahan dan Penyelenggaraan Landskap
     ♦ Bahagian Kawalan Landskap

Unit Undang-undang

Unit Korporat dan Perhubungan Awam

Unit Audit Dalam
Unit Integriti

Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Unit Pusat Setempat (OSC)