MENU

Dengan kepesatan teknologi maklumat dan kemajuan perkhidmatan jalur lebar membolehkan MBIP menyalurkan maklumat dengan pantas dan tepat untuk pengetahuan warga bandaraya.

Dengan keluasan kawasan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) iaitu 40,296 hektar selepas persempadanan semula yang berkuatkuasa pada 1.1.2016, pelbagai perancangan, pengurusan dan pembangunan mampan sedang rancak direncanakan sejajar dengan pelan strategik MBIP yang menggariskan satu agenda pemodenan ke arah peningkatan sistem penyampaian bagi memenuhi harapan dan kehendak warga bandaraya.

Sehubungan dengan itu, selari dengan ledakan ICT, MBIP terus proaktif dalam melakukan pelbagai inovasi untuk membantu warga bandaraya menyelesaikan urusan termasuk diluar waktu pejabat dengan kemudahan atas talian seperti Sistem SMS Parkir, cukai harta, aduan awam, perkhidmatan kewangan, perlesenan dan sebagainya.

Selain itu, menjadi hasrat saya sepertimana yang dijanjikan semasa watikah lantikan saya sebagai Datuk Bandar MBIP untuk menjadikan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) sebagai sebuah BANDARAYA YANG BERSIH DAN LESTARI. Pelbagai kempen kesedaran dan program akan terus dianjurkan oleh MBIP dalam memastikan matlamat tersebut dicapai. Namun demikian, segala usaha ini tidak akan berjaya tanpa kerjasama dan komitmen, bukan sahaja daripada semua lapisan warga kerja MBIP, malah daripada semua warga bandaraya ini.

Akhir kata, saya menyeru kepada seluruh warga bandaraya untuk sentiasa memberikan sokongan serta menyumbang pandangan yang positif untuk MBIP bergerak dengan jayanya sebagai organisasi peneraju kemajuan, efektif dan berwibawa dalam menyediakan perkhidmatan terbaik kepada warga bandaraya.

 

Sekian, salam hormat. Terima Kasih.

YB Dato' Haji Salehuddin bin Haji Hassan D.M.I.J., P.I.S. II
Datuk Bandar Majlis Bandaraya Iskandar Puteri