MENU

-
YANG BERHORMAT DATO' HAJI MOHD HAFFIZ BIN HAJI AHMAD
DATUK BANDAR
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

Bil

Jawatan

Jabatan

Mula

Tamat

1.

PENOLONG PEGAWAI DAERAH

PEJABAT DAERAH SEGAMAT

16-06-1995

15-01-2000

2.

PENOLONG SETIAUSAHA III

PEJABAT SUKJ (BPSM)

16-01-2000

15-09-2000

3.

PENOLONG SETIAUSAHA II

PEJABAT SUKJ (BPSM)

16-09-2000

31-12-2004

4.

PENOLONG SETIAUSAHA I

PEJABAT SUKJ (BPSM)

01-01-2005

31-01-2007

5.

KETUA PENOLONG SETIAUSAHA (PENTADBIRAN)

PEJABAT SUKJ (PENTADBIRAN)

01-02-2007

15-01-2008

6.

JURUTULIS MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN

PEJABAT JURUTULIS MMK JOHOR

16-01-2008

31-01-2009

7.

KETUA SETIAUSAHA SULIT YAB MENTERI BESAR JOHOR

PEJABAT MENTERI BESAR JOHOR

01-02-2009

02-06-2013

8.

PENGARAH

JABATAN PELANCONGAN NEGERI JOHOR

03-06-2013

30-04-2014

9.

PENGARAH

UNIT SAINS TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR

01-05-2014

15-03-2016

10.

PEGAWAI DAERAH Merangkap YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH LABIS

PEJABAT DAERAH SEGAMAT & MAJILS DAERAH LABIS

16-03-2016

31-10-2017

11.

PEGAWAI DAERAH

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT

01-11-2017

30-06-2018

12.

PEGAWAI DAERAH

PEGAWAI DAERAH MUAR

01-07-2018

31-01-2021

13.
DATUK BANDAR
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
01-02-2021
SEKARANG