MENU

VISI MBIP

MENJADI BANDAR RAYA MAJU DAN SEJAHTERA 2020

 

MISI MBIP

KAMI KOMITED MELAKSANAKAN MISI BERIKUT :

1.  PERANCANGAN PEMBANGUNAN YANG HOLISTIK

2.  TADBIR URUS YANG BAIK

3.  MENGUKUHKAN SUMBER KEWANGAN

4.  SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP DAN MESRA

5.  PENGUATKUASAAN YANG TELUS DAN EFEKTIF

6.  PENYELENGGARAAN YANG SISTEMATIK DAN EFISIEN

7.  PEMBANGUNAN KOMUNITI MAMPAN

8.  PEMBANGUNAN TEKNOLOGI YANG KOMPREHENSIF