MENU
1. Merancang dan mengawal pembangunan bagi mewujudkan sebuah Bandar Sejahtera.
2. Memastikan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan dengan adil dan bijaksana.
3. Menyediakan kemudahan sosial yang lengkap dan teratur bagi melahirkan masyarakat berbudaya sihat.
4. Mewujudkan organisasi berinformasi dan inovatif.
5. Mengamalkan pengurusan Mesra Rakyat