MENU

Mohon secara online di jawatan.mbip.gov.my

Tarikh tutup : 12 SEPTEMBER 2018

BIL SKIM PERKHIDMATAN GRED JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN TARAF JAWATAN
1. PENOLONG JURUUKUR BAHAN JA 29 RM 1,549.00 - RM 5,701.00 KEJURUTERAAN PELAKSANA TETAP