MENU

Mohon secara online di jawatan.mbip.gov.my

Tarikh tutup : 14 OGOS 2018

BIL SKIM PERKHIDMATAN GRED JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN TARAF JAWATAN
1. PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J48 / J52 RM 5,208.00 - RM 11,766.00 KEJURUTERAAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TETAP
2. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41 RM 2,315.00 - RM 9,618.00 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KONTRAK
3. PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA KP29 RM 1,360.00 - RM 4,052.00 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM PELAKSANA TETAP
4. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN U29 RM 1,797.00 - RM 5,753.00 PERUBATAN DAN KESIHATAN PELAKSANA TETAP / KONTRAK
5. PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G29 RM 1,494.00 - RM 5,674.00 PERTANIAN PELAKSANA KONTRAK
6. PEMBANTU KESIHATAN AWAM U19 RM 1,360.00 - RM 4,052.00 PERUBATAN DAN KESIHATAN PELAKSANA TETAP
7. PEMBANTU OPERASI N11 RM 1,216.00 - RM 2,983.00 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PELAKSANA TETAP / KONTRAK
8. PEMANDU KENDERAAN H11 RM 1,218.00 - RM 2,939.00 KEMAHIRAN PELAKSANA TETAP
9. PEMBANTU AWAM H11 RM 1,218.00 - RM 2,939.00 KEMAHIRAN PELAKSANA TETAP / KONTRAK