MENU

Mohon secara online di jawatan.mbip.gov.my

Tarikh tutup : 6 OKTOBER 2019

BIL SKIM PERKHIDMATAN GRED JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN TARAF JAWATAN
1.

PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

J41/J44 RM 2,529.00 - RM 9,643.00 KEJURUTERAAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TETAP
2. PEGAWAI UNDANG-UNDANG L41 RM 2,418.00 -RM 9,607.00 PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KONTRAK
3. PENOLONG ARKITEK LANDSKAP JA29 RM 1,549.00-RM 5,701.00 KEJURUTERAAN PELAKSANA TETAP
4. PEMBANTU AKAUNTAN W19 RM 1,353.00 – RM 4,005.00 KEWANGAN PELAKSANA KONTRAK
5. PEMBANTU PENGUAT KUASA KP19 RM 1,360.00-RM 4,052.00 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM PELAKSANA KONTRAK
6. PEMBANTU OPERASI N11 RM 1,216.00-RM 2,983.00 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PELAKSANA TETAP
7. PEMBANTU AWAM H11 RM 1,218.00 – RM 2,939.00 KEMAHIRAN PELAKSANA KONTRAK