MENU

Mohon secara online di jawatan.mbip.gov.my

Tarikh tutup : 9 JULAI 2020 (KHAMIS)

BIL SKIM PERKHIDMATAN GRED JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN TARAF JAWATAN
1. JURUTERA J 41 RM 2,529.00 - RM 9,643.00 KEJURUTERAAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TETAP
2. PENOLONG PEGAWAI TADBIR N 29 RM 1,493.00 - RM 5,672.00 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PELAKSANA TETAP