MENU
BIL JAWATAN TARAF JAWATAN
1. PEGAWAI TADBIR N41 KONTRAK
2. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41 KONTRAK
3. PEGAWAI UNDANG-UNDANG L41 KONTRAK
4. AKAUNTAN WA41 KONTRAK
5. PEGAWAI PENILAIAN W41 KONTRAK
6. JURUAUDIT W41 KONTRAK
7. JURUUKUR BAHAN J41 KONTRAK
8. ARKITEK J41 KONTRAK
9. PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J41 KONTRAK
10. ARKITEK LANDSKAP J41 KONTRAK
11. PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN U41 KONTRAK

 

Permohonan boleh dibuat melalui http://jawatan.mpjbt.gov.my

Tarikh tutup : 11 September 2016