MENU

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bertajuk Kuala Lumpur - Singapore High Speed Rail (HSR).

Pihak MyHSR telah mengadakan pameran tersebut kepada masyarakat umum bermula 27 Disember 2017 hingga 25 Januari 2018 di MBIP.  Segala maklum balas dan komen-komen berdasarkan penelitian berkaitan laporan ini boleh dibuat di Arah Bawah, Bangunan MBIP.

Orang awam juga boleh membuat penelitian berkaitan laporan ini melalui http://www.myhsr.com.my/EIA