MENU

NOTIS PEMBERITAHUAN

DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERMINAT UNTUK MENJALANKAN KERJA-KERJA DI DALAM KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH UNTUK MENDAFTAR DI DALAM SISTEM E-PEROLEHAN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH.

KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERMINAT DIWAJIBKAN MEMBAWA SIJIL ASAL PERAKUAN PENDAFTARAN (CIDB), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (CIDB), SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) DAN LESEN TARAF BUMIPUTERA.

PENDAFTARAN DIBUAT HANYA KEPADA PEMILIK LESEN ASAL SAHAJA.

PENDAFTARAN MULAI 1 MAC 2017 HINGGA 30 APRIL 2017 SEBAGAIMANA BUTIRAN BERIKUT :-

DI KAUNTER PEMBELIAN SEBUTHARGA / TENDER,

BANGUNAN KABIN,

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH,

81300 SKUDAI, JOHOR

 

AHAD-RABU
8.30 PAGI - 1 PETANG
2.30 PETANG - 3.30 PETANG

KHAMIS
9.30 PAGI - 1.00 PETANG
2.30 PETANG - 3.00 PETANG.

 

YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH