MENU

IKLAN RUMAH KEDAI KOSONG
MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

Lokasi / Tempat = No. 116 (bawah klinik gigi)
Rumah Kedai Masai
Jalan Besar
Masai
Kadar Sewa = RM 5,400.00 (sebulan)
Syarat Am = Warganegara Malaysia (pemohon berumur 21 tahun ke atas)
Cara Memohon = Sila hadir ke Kaunter 13
Arah Bawah, MPJBT, Skudai
Keterangan Lanjut = Sila hubungi 07-5555 108 / 020
Bahagian Pengurusan Harta MPJBT
Tarikh Tutup Permohonan = 1 April 2015 Hingga 30 April 2015