MENU

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) Negeri Johor akan melaksanakan projek Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020.

Portal Banci 2020 telah dibangunkan untuk mendapatkan informasi aktiviti persediaan ke arah Banci 2020.

Sila layari https://www.mycensus.gov.my/banci/www/index.php untuk maklumat lanjut