MENU

Untuk makluman, perkhidmatan di Wisma MBIP Skudai adalah seperti di bawah:-
1. Urusan Pelesenan

2. Urusan Pembayaran Cukai Harta

3. Urusan Kompaun, Saman Parkir & Pas Letak Kereta

4. Urusan Pindah Milik Harta (Borang i) & Pelbagai Sewaan