MENU
1. 1._borang_permohonan_permit_pemasangan_awning.pdf
2. 2._laporan_esekutif_completion_report_1.0.pdf
3. 3._permohonan_permit_sementara-_borang_semakan_dokumen_permohonan_kerja_pembinaan_lebih_masa.pdf
4. 4._permohonan_permit_sementara-galeri_jualan-pameran-rumah_contoh-bangunan_sesebuah_sementara.pdf
5. 5._permohonan_permit_sementara-menara_struktur.pdf
6. 6._permohonan_permit_sementara-pagar_pondok_keselamatan.pdf
7. 7._senarai_pelukis_pelan_berdaftar_yang_telah_diluluskan_untuk.pdf
8. 8._senarai_semak_permohonan_permit_platform_tangga.pdf
9. 9._senarai_semak_permohonan_permit_sementara-bangunan_sementara_tapak_projek_hording.pdf
10. 10._senarai_semak_permohonan_permit_kerja-kerja_kecil.pdf

 

Permohonan Cadangan Baru
1. 01_surat_permohonan_pelan_bangunan.pdf
2. 02_borang_semakan_dokumen-cadangan_baru.pdf
3. 03_senarai_semak_pelan_baru.pdf
4. 04_jadual_pengiraan_bangunan_sesebuah.pdf
5. 05_jadual_pengiraan_bangunan_rumah_teres_dll.pdf
6. 06_jadual_pengiraan_bangunan_bertingkat.pdf
7. 08_borang_a_9.pdf
8. 09_surat_pengesahan_bahan_tempatan.pdf
9. 09a_surat_pengesahan_status_pembinaan.pdf

 

Permohonan Cadangan Pindaan
1. 01_surat_permohonan_pelan_pindaan.pdf
2. 02_borang_semakan_dokumen-pelan_pindaan.pdf
3. 03_senarai_semak_pelan_baru_pindaan.pdf
4. 04_jadual_proses_pelan_pindaan_1.pdf
5. 06_borang_a_1.pdf
6. 07_surat_pengesahan_bahan_tempatan.pdf
7. 09a_surat_pengesahan_status_pembinaan_1.pdf

 

Permohonan Tambahan Ubahan
1. 01_surat_permohonan_pelan_tambahan_ubahan.pdf
2. 02_ez_check_tambahan_ubahan_2018_3.pdf
3. 03_borang_a.pdf
4. 04_surat_pengesahan_status_pembinaan.pdf