MENU
1. Borang Permohonan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Maklumat Lanjut
2 Panduan Permohonan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Maklumat Lanjut
3. Borang Permohonan Lesen Penjaja Maklumat Lanjut
4. Panduan Permohonan Lesen Penjaja Maklumat Lanjut
5. Panduan Permohonan Permit Maklumat Lanjut
6. Borang Sokongan Jiran Bagi Permohonan Lesen Anjing Maklumat Lanjut
7. Senarai Semak Permohonan Lesen Anjing Maklumat Lanjut
8. Kadar Lesen Perniagaan Berdasarkan UUK Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MBIP) 2018 Maklumat Lanjut
9. Surat Permohonan Pembatalan Lesen Maklumat Lanjut
10. Syarat-syarat Lesen Perniagaan dan Papan Iklan Maklumat Lanjut
11. Tatacara Pembaharuan Lesen Perniagaan dan Iklan secara Atas Talian (ONLINE) Maklumat Lanjut