MENU
BIL
ENAKMEN
NO / TARIKH
(WARTA)
TARIKH KUATKUASA
MUAR TURUN
1. ENAKMEN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH 2001 NO. I 0 - 25.12.2003 1.1.2001 MUAT TURUN
2. ENAKMEN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI 2017 N0.12 - 21.12.20 17 22.1 1.2017 MUAT TURUN
         
UNDANG-UNDANG  KECIL DAN PERUNDANGAN  SUBSIDIARI DI BAWAH AKTA KERAJAAN  TEMPATAN  1976 [AKTA 171]
3. UUK PELESENAN TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (MBIP) 2018 J.P.U 51 - 25.10.2018 T.W MUAT TURUN
4. UUK PENJAJA (MBIP) 2020 J.P.U 9 - 4.3.2021 T.W MUAT TURUN
5. UUK PASAR-PASAR (MDJBT) 1982 J.P.U 88 - 9.12.1982 1.1.1983 MUAT TURUN
6. UUK TAMAN (MDJBT) 1987 J.P.U 35 - 20.7.1989 T.W MUAT TURUN
7. UUK PENGEDALI MAKAN (MDJBT) 1987 J.P.U 56 - 2.10.1989 T.W MUAT TURUN
8. UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN KERAJAAN TEMPAT (MPJBT) 2011 J.P.U 89 - 29.9.2011 T.W MUAT TURUN
9. UUK IKLAN (MDJBT) 1982 J.P.U 32 - 17.3.1983 1.1.1983 MUAT TURUN
A) UUK IKLAN (MDJBT) (PINDAAN) 1990 J.P.U 104 - 11.10.1990 1.9.1990 MUAT TURUN
10. UUK IKLAN PILIHANRAYA (MDJBT) 1990 J.P.U 105 - 11.10.1990 1.9.1990 MUAT TURUN
A) UUK IKLAN PILIHANRAYA (MBIP) J.P.U 34 - 5.7.2018 T.W MUAT TURUN
11. UUK KEDAI GUNTING RAMBUT DAN PENDANDAN RAMBUT (MDJBT) 1989 J.P.U 18 - 1.3.1990 T.W MUAT TURUN
12. UUK PELESENAN ANJING (MDJBT) 1991 J.P.U 46 - 19.11.1992 3.1.1991 MUAT TURUN
13. UUK PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MDJBT) 1988 J.P.U 14 - 14.2.1991 T.W MUAT TURUN
14. UUK HAIWAN MERAYAU (MDJBT) 1995 J.P.U 14 - 1.4.1999 T.W MUAT TURUN
15. UUK TANDAS AWAM (MBIP) 2018 J.P.U 14 - 29.3.2018 T.W MUAT TURUN
16. UUK VANDALISME (MPJBT) 2012 J.P.U 42 - 21.6.2012 T.W MUAT TURUN
17. UUK PASAR MALAM / SEHARI (MPJBT) 2003 J.P.U 13 - 4.6.2009 T.W MUAT TURUN
18. PERINTAH - PERINTAH AM PEGAWAI PIHAK BERKUASA TEMPATAN JOHOR (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1988 J.P.U 25 - 4.8.1988 1.1.1984 MUAT TURUN
19. KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA TATATERTIB PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI JOHOR 1992 J.P.U 45 - 5.11.1992 T.W MUAT TURUN
20. PENGISYTIHARAN KACAU GANGGU (BLOK 4, RUMAH PANGSA TAMAN JAYA SKUDAI) 2015 NO. 1009 - 14.4.2016 14.4.2016 MUAT TURUN
21. PERINTAH TETAP (MESYUARAT) (MBIP) 2021 J.P.U 15 - 24.2.2022 T.W MUAT TURUN
         
PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 [AKTA 172]
22. KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI JOHOR 2018 J.P.U 67 - 23.11.2017 1.1.2018 MUAT TURUN
A) KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI JOHOR (PINDAAN) 2021 J.P.U 22 - 13.5.2021 T.W MUAT TURUN
23. KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA RAYUAN (NEGERI JOHOR) 2008 J.P.U 33 - 17.7.2008 T.W MUAT TURUN
24. KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) 2008 J.P.U 34 - 17.7.2008 T.W MUAT TURUN
A) KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) (NEGERI JOHOR) (PINDAAN) 2014 J.P.U 28 - 12.3.2015 T.W MUAT TURUN
25. KAEDAH-KAEDAH KELAYAKAN MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN PELAN SERTA DOKUMEN UNTUK KEBENARAN MERANCANG (PINDDAN) 2014 J.P.U 27 - 12.3.2015 T.W MUAT TURUN
26. KAEDAH-KAEDAH BAYARAN PEMBEKALAN MAKLUMAT PERANCANGAN BANDAR DAN DESA J.P.U 54 - 18.12.2008 T.W MUAT TURUN
         
UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 [AKTA 133]
27. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1986 J.P.U 38 - 28.8.1986 1.1.1986 MUAT TURUN
A) UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1986 (UUK IBU MENGANDUNGI PINDAAN TERKINI - J.P.U 17/2012 - - MUAT TURUN
B) UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 1991 J.P.U 14 - 7.5.1992 T.W MUAT TURUN
C) UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 1999 J.P.U 42 - 31.8.2000 T.W MUAT TURUN
D) UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2007 J.P.U 28 - 8.11.2007 12.4.2007 MUAT TURUN
E) UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2012 J.P.U 17 - 29.3.2012 T.W MUAT TURUN
28. UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN JALAN, PARIT DAN BANGUNAN (MPJBT) 2011 J.P.U 88 - 29.9.2011 T.W MUAT TURUN
29. UUK KERJA TANAH (MDJBT) 1995 J.P.U 48 - 4.7.1996 T.W MUAT TURUN
30. UUK MENDAPATKAN TUNGGAKAN (MPJBT) 2004 J.P.U 6 - 15.2.2007 T.W MUAT TURUN
31. UUK KUMPULAN WANG PERKHIDMATAN KEMAJUAN (MPJBT) 2016 J.P.U 67 - 22.12.2016 T.W MUAT TURUN
         
PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 [AKTA 757]
32. PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA (PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2015 P.U (A) 107 - 1.6.2015 2.6.2015 MUAT TURUN
         
PERINTAH DI BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987
[AKTA 333]
33. PERINTAH LALULINTAS JALAN (LETAK KERETA BERMETER) (MDJBT) 1989 J.P.U 85 - 21.12.1989 T.W MUAT TURUN
34. PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT 2003 J.P.U 47 - 25.9.2003 T.W MUAT TURUN
A) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT (PINDAAN) 2009 J.P.U 19 - 24.6.2010 T.W MUAT TURUN
B) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT 2003 - PEMBETULAN J.P.U 112 - 22.12.2011 T.W MUAT TURUN
C) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT 2003 - PEMBETULAN J.P.U 38 - 24.10.2013 T.W MUAT TURUN
D) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT (PINDAAN) 2014 J.P.U 58 - 23.10.2014 T.W MUAT TURUN
E) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MBIP (PINDAAN) 2020 J.P.U 66 - 17.12.2020 T.W MUAT TURUN
F) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MBIP (PINDAAN) 2020 - PEMBETULAN J.P.U 5 - 13.1.2022 T.W MUAT TURUN
35. PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (MPJBT) 2004 J.P.U 42 - 20.5.2004 T.W MUAT TURUN