MENU

UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI YANG DIGUNA PAKAI DI
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

BIL ENAKMEN
NO / TARIKH (ENAKMEN)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
1 ENAKMEN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH 2001
NO.10 – 25.12.2003
1.1.2001
/
Maklumat Lanjut
2 ENAKMEN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI 2017
NO.12 – 21.12.2017
22.11.2017
/
Maklumat Lanjut

 

UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [ AKTA 171]

BIL UNDANG-UNDANG KECIL
NO / TARIKH (WARTA)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
3 UUK PELESENAN TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (MBIP) 2018
J.P.U 51 – 25.10.2018
T.W
/
Maklumat Lanjut
4 UUK PENJAJA (MBIP) 2020
J.P.U 9 – 4.3.2021
T.W
/
Maklumat Lanjut
5 UUK PASAR-PASAR (MDJBT) 1982
J.P.U 88 – 9.12.1982
1.1.1983
/
Maklumat Lanjut
6 UUK TAMAN (MDJBT) 1987
J.P.U 35 – 20.7.1989
T.W
/
Maklumat Lanjut
7 UUK PENGENDALI MAKANAN (MDJBT) 1987
J.P.U 56 – 12.10.1989
T.W
/
Maklumat Lanjut
8 UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN KERAJAAN TEMPATAN (MPJBT) 2011
J.P.U 89 – 29.9.2011
T.W
/
Maklumat Lanjut
9 UUK IKLAN (MDJBT) 1982

= UUK IKLAN (MDJBT) (PINDAAN) 1990

J.P.U 32 – 17.3.1983
J.P.U 104 – 11.10.1990
1.1.1983
1.9.1990
/
Maklumat Lanjut
10 UUK IKLAN PILIHANRAYA (MDJBT) 1990

= UUK IKLAN PILIHANRAYA (MBIP) (PINDAAN) 2018

J.P.U 105 – 11.10.1990
J.P.U. 34 – 5.7.2018
1.9.1990
T.W
/
Maklumat Lanjut
11 UUK KEDAI GUNTING RAMBUT DAN PENDANDAN RAMBUT (MDJBT) 1989
J.P.U 18 – 1.3.1990
T.W
/
Maklumat Lanjut
12 UUK PELESENAN ANJING (MDJBT) 1991
J.P.U 46 – 19.11.1992
3.1.1991
/
Maklumat Lanjut
13 UUK PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MDJBT) 1988
J.P.U 14 – 14.2.1991
T.W
/
Maklumat Lanjut
14 UUK HAIWAN MERAYAU (MDJBT) 1995
J.P.U 14 – 1.4.1999
T.W
/
Maklumat Lanjut
15 UUK TANDAS AWAM (MBIP) 2018
J.P.U 14 – 29.3.2018
T.W
/
Maklumat Lanjut
16 UUK VANDALISME (MPJBT) 2012
J.P.U 42 – 21.6.2012
T.W
/
Maklumat Lanjut
17 UUK PASAR MALAM / SEHARI (MPJBT) 2003
J.P.U 13 – 4.6.2009
T.W
/
Maklumat Lanjut
18 PERINTAH-PERINTAH AM PEGAWAI PIHAK BERKUASA TEMPATAN JOHOR (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1988
J.P.U 25 – 4.8.1988
1.1.1984
/
Maklumat Lanjut
19 KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA TATATERTIB PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI JOHOR 1992
J.P.U 45 – 5.11.1992
T.W
/
Maklumat Lanjut
20 PENGISYTIHARAN KACAU GANGGU (BLOK 4, RUMAH PANGSA TAMAN JAYA SKUDAI) 2015
NO. 1009 – 14.4.2016
14.4.2016
/
Maklumat Lanjut

 

PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 [ AKTA 172 ]

BIL UNDANG-UNDANG KECIL
NO / TARIKH (WARTA)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
21

KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI JOHOR

KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI JOHOR (PINDAAN) 2021

J.P.U 67 - 
23.11.2017
J.P.U 22 – 13.5.2021
T.W
 
 
T.W
/
 
 
/

Maklumat Lanjut

Maklumat Lanjut

22 KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA RAYUAN (NEGERI JOHOR) 2008 J.P.U 33 – 17.7.2008 T.W / Maklumat Lanjut
23 KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) 2008 J.P.U.28 - 12.3.2015 T.W / Maklumat Lanjut

 

UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 [ AKTA 133 ]

BIL UNDANG-UNDANG KECIL
NO / TARIKH (WARTA)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
24 UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1986 J.P.U 38 – 28.8.1986
1.1.1986
/

Maklumat Lanjut

= UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 1991 J.P.U 14 – 7.5.1992
T.W
 

Maklumat Lanjut

 

= UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 1999 J.P.U 42 – 31.8.2000
T.W
 
Maklumat Lanjut
= UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2007 J.P.U 28 – 8.11.2007
12.4.2007
 
Maklumat Lanjut
= UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2012 J.P.U 17 – 29.3.2012
T.W
 
Maklumat Lanjut
25 UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN JALAN, PARIT DAN BANGUNAN (MPJBT) 2011
J.P.U 88 – 22.9.2011
T.W
/
Maklumat Lanjut
26 UUK KERJA TANAH (MDJBT) 1995
J.P.U 48 – 4.7.1996
T.W
/
Maklumat Lanjut
27 UUK MENDAPATKAN TUNGGAKAN (MPJBT) 2004
J.P.U 16 – 30.7.2009
T.W
/
Maklumat Lanjut
28 UUK KUMPULAN WANG PERKHIDMATAN KEMAJUAN (MPJBT) 2016
J.P.U 67 – 22.12.2016
T.W
/
Maklumat Lanjut

 

PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH
AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 [ AKTA 757 ]

BIL UNDANG-UNDANG KECIL
NO / TARIKH (WARTA)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
29 PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA (PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2015
P.U (A) 107 – 1.6.2015
2.6.2015
/
Maklumat Lanjut

 

PERINTAH DI BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987
[ AKTA 333 ]

BIL UNDANG-UNDANG KECIL
NO / TARIKH (WARTA)
TARIKH KUATKUASA
CATATAN
 
30 PERINTAH LALULINTAS JALAN (LETAK KERETA BERMETER) (MDJBT) 1989
J.P.U 85 – 24.12.1989
T.W
/
Maklumat Lanjut
31 PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT 2003 J.P.U 47 – 25.9.2003
T.W
/

Maklumat Lanjut

= PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT (PINDAAN) 2009 J.P.U 19 – 24.6.2010
T.W
 
Maklumat Lanjut
= PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT 2003 – PEMBETULAN J.P.U 112 – 22.12.2011
25.9.2003
 
Maklumat Lanjut
=PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT (PINDAAN) 2014 J.P.U 58 – 23.10.2014
T.W
 
Maklumat Lanjut
= PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MBIP (PINDAAN) 2020 - PEMBETULAN J.P.U.5 - 13.1.2022
13.1.2022
 
Maklumat Lanjut
32 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (MPJBT) 2004
J.P.U 42 – 20.5.2004
T.W
/
Maklumat Lanjut
33

KAEDAH-KAEDAH KELAYAKAN MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN PELAN SERTA DOKUMEN UNTUK KEBENARAN MERANCANG (PINDAAN) 2014

J.P.U.27 - 12.3.2015
T.W
 
Maklumat Lanjut
34 KAEDAH-KAEDAH BAYARAN PEMBEKALAN MAKLUMAT PERANCANGAN BANDAR DAN DESA J.P.U.54 - 18.12.2008
T.W
 
Maklumat Lanjut
35 PERINTAH TETAP (MESYUARAT) (MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI) 2021 J.P.U.15 - 24.2.2022
T.W
 
Maklumat Lanjut

*
T.W - TARIKH WARTA