MENU
Bil Perkhidmatan Keterangan
1. Sistem Klinik Panel Sistem yang memudahkan pengurusan perbelanjaan bagi rawatan kakitangan MBIP di klinik-klinik yang terpilih.
2. Sistem Pengurusan Fail (Jabatan Perlesenan) Sistem pengurusan fail yang melibatkan urusan lesen seperti permohonan dan pembatalan serta pengemaskinian.
3. Sistem Cukai, Kutipan, Lesen, Sewa, Taksiran Sistem yang dibangunkan bagi memudahkan pengurusan perkhidmatan teras MBIP.
4. Sistem Pendaftaran Permohonan (Jabatan Perancang Bandar) Sistem yang memudahkan pengurusan permohonan yang berkaitan dengan perancangan perbandaran di dalam kawasan pentadbiran MBIP.
5. Sistem Maklumat Kontraktor, Sebutharga dan Tender (Jabatan Bekalan Kontrak) Dibangunkan bagi memudahkan pengurusan maklumat-maklumat mengenai kontraktor yang berdaftar di MBIP, maklumat tender dan maklumat sebutharga.
6. Sistem Kewangan (Jabatan Kewangan) Sistem Kewangan (Jabatan Kewangan)    Dibangunkan bagi menguruskan hal-hal yang melibatkan kewangan di MBIP
7. Sistem Pengurusan Sumber Manusia (Jabatan Khidmat Pengurusan)    Dibangunkan bagi menguruskan hal-hal seperti pembayaran gaji, kehadiran harian kakitangan, rekod perkhidmatan dan maklumat kakitangan.
8. Sistem Pengurusan Aset (Unit Aset) Dibangunkan untuk menguruskan aset di MBIP
9. Sistem Inventori Alat Tulis (Bahagian Teknologi Maklumat) Untuk menguruskan inventori bagi alat-alat yang berkaitan dengan pencetak.
10. Sistem Notice to Correct -
11. Mencetak Slip Gaji Digunakan untuk kakitangan mencetak slip gaji
12. Sistem iNc Sistem Permohonan Cuti Online (Sistem iNc)