MENU
Bil Perkhidmatan Keterangan
1. Mencetak Slip Gaji Digunakan untuk kakitangan mencetak slip gaji
2. Laporan Laporan Kelab Sukan dan Kebajikan MBIP 2021