MENU

.

Fungsi Unit Undang-undang

♦ Pendakwaan dan Pengurusan Kes Sivil

♦ Penggubalan dan Perjanjian / Kontrak

♦ Khidmat Nasihat

 

Piagam Pelanggan Jabatan (Unit Undang-undang)

♦ Menyempurnakan Perjanjian Standard Sewa (14 hari bekerja)

♦ Menyempurnakan perjanjian Bekalan / Perkhidmatan / Kerja (30 hari bekerja)

♦ Semakan draf perjanjian MBIP dengan pihak luar (60 hari bekerja)

 

AKTA DAN UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNAPAKAI
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

SENARAI AKTA UTAMA YANG DIGUNAPAKAI

1. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 [Akta 171]
2. Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 [Akta 172]
3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 [Akta 133]
4. Akta Pengangkutan Jalan, 1987 [Akta 333]
5. Akta Pengurusan Strata, 2013 [Akta 757]

 

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI YANG DIGUNA PAKAI MENGIKUT PERUNTUKAN AKTA

AKTA KERAJAAN TEMPATAN, 1976 [AKTA 171] 1. Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan, Perindustrian dan Profesyen (MDJBT) 1982
2. Undang-undang Kecil Penjaja (MDJBT) 1982
3. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDJBT) 1982
4. Undang-undang Kecil Pasar-pasar (MDJBT)1982
5. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MDJBT) 1985
=> Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MPJBT) (Pindaan) 2006
6. Undang-undang Kecil Taman (MDJBT) 1987
7. Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan (MDJBT) 1987
8. Undang-undang Kecil Mengkompuan Kesalahan-kesalahan Kerajaan Tempatan (MPJBT) 2011
9. Undang-undang Kecil Iklan (MDJBT) 1982
=> Undang-undang Kecil Iklan (MDJBT) (Pindaan) 1990
10. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDJBT) 1990
11. Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MDJBT) 1989
12. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (MDJBT) 1991
13. Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDJBT) 1988
14. Undang-undang Kecil Haiwan Merayu (MDJBT) 1995
15. Undang-undang Kecil Tandas Awam (MPJBT) 2003
=> Pemberitahuan di Bawah Undang-undang Kecil 8(1)b Undang-undang Kecil Tandas Awam (MPJBT) 2003
16. Undang-undang Kecil Vandalisme (MPJBT) 2012
17. Undang-undang Kecil Pasar Malam / Sehari (MPJBT) 2003
18. Perintah-perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Johor (Kelakuan dan Tatatertib) 1988
19. Kaedah-kaedah Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor 1992
20. Pengisytiharan Kacau Ganggu (Blok 4, Rumah Pangsa Taman Jaya Skudai) 2015
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA, 1976 [AKTA 172] 1. Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Negeri Johor 2018, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]
AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN, 1974 [AKTA 133] 1. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1986
=> Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 1991
=> Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 1999
=> Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2007
=> Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2012
2. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan Jalan, Parit dan Bangunan (MPJBT) 2011
3. Undang-undang Kecil Kerja Tanah (MDJBT) 1995
4. Undang-undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (MPJBT) 2004
5. Undang-undang Kecil Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan (MPJBT) 2016
AKTA PENGANGKUTAN JALAN, 1987 [AKTA 333] 1. Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (MDJBT) 1989
2. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPJBT 2003
=> Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPJBT (Pindaan) 2009
=> Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPJBT 2003 - Pembetulan
=> Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPJBT (Pindaan) 2004
3. Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Penggunaan Jalan) (MPJBT) 2004