PERUNDANGAN

UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI YANG DIGUNA PAKAI DI MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI


BIL

ENAKMEN

NO/TARIKH (ENAKMEN)

TARIKH KUATKUASA MUAT TURUN

1.

ENAKMEN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH 2001

NO.10 - 25.12.2003

1.1.2001

Dokumen

2.

ENAKMEN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI 2017

NO.12 - 21.12.2017

22.11.2017

Dokumen


UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [ AKTA 171]


BIL UNDANG-UNDANG KECIL

NO/TARIKH (WARTA)

TARIKH KUATKUASA

CATATAN

MUAT TURUN
3 UUK PELESENAN TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (MBIP) 2018

J.P.U 51 - 25.10.2018

T.W

/

Dokumen
4 UUK PENJAJA (MBIP) 2020

J.P.U 9 – 4.3.2021

T.W

/

Dokumen
5 UUK PASAR-PASAR (MDJBT) 1982

J.P.U 88 – 9.12.1982

1.1.1983

/

Dokumen
6 UUK TAMAN (MDJBT) 1987

J.P.U 35 – 20.7.1989

T.W

/

Dokumen
7 UUK PENGENDALI MAKANAN (MDJBT) 1987

J.P.U 56 – 2.10.1989

T.W

/

Dokumen
8 UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN KERAJAANTEMPATAN (MPJBT) 2011

J.P.U 89 – 29.9.2011

T.W

/

Dokumen
9 UUK IKLAN (MDJBT) 1982

a) UUK IKLAN (MDJBT) (PINDAAN) 1990

J.P.U 32 – 17.3.1983


J.P.U 104 – 11.10.1990

1.1.1983


1.9.1990

/


/

Dokumen

Dokumen
10 UUK IKLAN PILIHANRAYA (MDJBT) 1990

a) UUK IKLAN PILIHANRAYA (MBIP) (PINDAAN) 2018

J.P.U 105 – 11.10.1990


J.P.U. 34 – 5.7.2018

1.9.1990


T.W

/


/

Dokumen

Dokumen
11 UUK KEDAI GUNTING RAMBUT DAN PENDANDAN RAMBUT (MDJBT) 1989

J.P.U 18 – 1.3.1990

T.W

/

Dokumen
12 UUK PELESENAN ANJING (MDJBT) 1991

J.P.U 46 – 19.11.1992

3.1.1991

/

Dokumen
13 UUK PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MDJBT) 1988

J.P.U 14 – 14.2.1991

T.W

/

Dokumen
14 UUK HAIWAN MERAYAU (MDJBT) 1995

J.P.U 14 – 1.4.1999

T.W

/

Dokumen
15 UUK TANDAS AWAM (MBIP) 2018

J.P.U 14 – 29.3.2018

T.W

/

Dokumen
16 UUK VANDALISME (MPJBT) 2012

J.P.U 42 – 21.6.2012

T.W

/

Dokumen
17 UUK PASAR MALAM / SEHARI (MPJBT) 2003

J.P.U 13 – 4.6.2009

T.W

/

Dokumen
18 PERINTAH-PERINTAH AM PEGAWAI PIHAK BERKUASA TEMPATAN JOHOR (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1988

J.P.U 25 – 4.8.1988

1.1.1984

/

Dokumen
19 KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA TATATERTIB PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI JOHOR 1992

J.P.U 45 – 5.11.1992

T.W

/

Dokumen
20 PENGISYTIHARAN KACAU GANGGU (BLOK 4, RUMAH PANGSA TAMAN JAYA SKUDAI) 2015

NO. 1009 – 14.4.2016

14.4.2016

/

Dokumen
21 PERINTAH TETAP (MESYUARAT) (MBIP) 2021 J.P.U 15 - 24.2.2022 T.W / Dokumen


PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 [ AKTA 172 ]


BIL UNDANG-UNDANG KECIL

NO / TARIKH (WARTA)

TARIKH KUATKUASA

CATATAN

MUAT TURUN
22 KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI JOHOR 2018a) KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI JOHOR (PINDAAN) 2021

J.P.U 67 - 23.11.2017


J.P.U 22 – 13.5.2021

1.1.2018


-

/


/

Dokumen


Dokumen

23 KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA RAYUAN (NEGERI JOHOR) 2008 J.P.U 33 – 17.7.2008 T.W / Dokumen
24 KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) 2008a) KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) (NEGERI JOHOR) (PINDAAN) 2014

J.P.U 34-17.7.2008


J.P.U. 28-12.3.2015

T.W
T.W

/
/

DokumenDokumen

25 KAEDAH-KAEDAH KELAYAKAN MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN PELAN SERTA DOKUMEN UNTUK KEBENARAN MERANCANG (PINDAAN) 2014 J.P.U.27 - 12.3.2015 T.W / Dokumen
26 KAEDAH-KAEDAH BAYARAN PEMBEKALAN MAKLUMAT PERANCANGAN

BANDAR DAN DESA

J.P.U.54 - 18.12.2008 T.W / Dokumen


UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 [ AKTA 133 ]


BIL UNDANG-UNDANG KECIL

NO/TARIKH (WARTA)

TARIKH KUATKUASA

CATATAN

MUAT TURUN
27 UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1986 J.P.U 18 – 28.8.1986

1.1.1986

/

Dokumen
a) UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1986

(UUK Ibu mengandungi pindaan terkini - J.P.U 17 / 2012)

J.P.U 38 – 28.8.1986

T.W

/ Dokumen
b) UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 1991 J.P.U 14– 7.5.1992

T.W

/ Dokumen
c) UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 1999 J.P.U 42– 31.8.2000

T.W

/ Dokumen
d) UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2007 J.P.U 28– 8.11.2007

12.4.2007

/ Dokumen
e) UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2012 J.P.U 17- 29.3.2012 T.W / Dokumen
28 UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN JALAN, PARIT DAN BANGUNAN (MPJBT) 2011

J.P.U 88 – 29.9.2011

T.W

/ Dokumen
29 UUK KERJA TANAH (MDJBT) 1995

J.P.U 48 – 4.7.1996

T.W

/

Dokumen
30 UUK MENDAPATKAN TUNGGAKAN (MPJBT) 2004

J.P.U 6– 15.2.2007

T.W

/

Dokumen
31 UUK KUMPULAN WANG PERKHIDMATAN KEMAJUAN (MPJBT) 2016

J.P.U 67 –22.12.2016

T.W

/

Dokumen


PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 [ AKTA 757 ]


BIL UNDANG-UNDANG KECIL

NO / TARIKH (WARTA)

TARIKH KUATKUASA

CATATAN

MUAT TURUN
32 PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA
(PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2015

P.U (A) 107 – 1.6.2015

2.6.2015

/

Dokumen


PERINTAH DI BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 [ AKTA 333 ]


BIL UNDANG-UNDANG KECIL

NO / TARIKH (WARTA)

TARIKH KUATKUASA

CATATAN

MUAT TURUN
33 PERINTAH LALULINTAS JALAN (LETAK KERETA BERMETER) (MDJBT) 1989

J.P.U 85 – 21.12.1989

T.W

/

Dokumen
34 PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT 2003 J.P.U 47 – 25.9.2003

T.W

/

Dokumen
a) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT (PINDAAN) 2009 J.P.U 19 – 24.6.2010

T.W

/ Dokumen
b) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT 2003 - PEMBETULAN J.P.U 112 – 22.12.2011

T.W

/ Dokumen
c) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MPJBT 2003 - PEMBETULAN J.P.U 38 – 24.10.2013

T.W

/ Dokumen
d) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA ) MPJBT (PINDAAN) 2014
J.P.U 58 – 23.10.2014

T.W

/ Dokumen
e) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MBIP (PINDAAN) 2020 J.P.U 66 – 17.12.2020
T.W
/ Dokumen
f) PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MBIP (PINDAAN) 2020 - PEMBETULAN J.P.U.5 - 13.1.2022
T.W / Dokumen
35 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (MPJBT) 2004

J.P.U 42 – 20.5.2004

T.W

/

Dokumen

*T.W - TARIKH WARTA

Dikemaskini pada 01.04.2024

PAUTAN AGENSI

Paparan terbaik menggunakan pelayar terkini seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera & Safari dengan resolusi minimum 1280 X 720 piksel

Hak Cipta Terpelihara © 2024 Majlis Bandaraya Iskandar Puteri