MENU

SENARAI AKTA UTAMA YANG DIGUNAPAKAI

1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
2. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
5. Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)

 

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNAPAKAI

A) AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171)
1. UUK Pelesenan Tred, Perniagaan, Perindustrian dan Profesyen (MDJBT) 1982
2. UUK Penjaja (MDJBT) 1982
3. UUK Mencegah Kekotoran (MDJBT) 1982
4. UUK Pasar-pasar (MDJBT) 1982
5. UUK Pemungutan, Pembungan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MDJBT) 1985
 • UUK Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MPJBT) (Pindaan) 2006
6. UUK Taman (MDJBT) 1987
7.
 • UUK Pengendalian Makanan (MDJBT) 1987
8. UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (MPJBT) 2011
9. UUK Iklan (MDJBT) 1982
 • UUK Iklan (MPJBT) (Pindaan) 1990
10. UUK Iklan Pilihanraya (MDJBT) 1990
11. UUK Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MDJBT) 1989
12. UUK Pelesenan Anjing (MDJBT) 1991
13. UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPJBT) 1988
14. UUK Haiwan Merayau (MDJBT) 1995
15. UUK Tandas Awam (MPJBT) 2003
 • Pemberitahuan di Bawah Undang-undang Kecil 8(1) Undang-undang Kecil Tandas Awam (MPJBT) 2003
16. UUK Vandalisme (MPJBT) 2012
17. UUK Pasar Malam / Sehari (MPJBT) 2003
18. Perintah-perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Johor (Kelakuan dan Tatatertib) 1988
19. Kaedah-kaedah Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor 1992
20. Pengisytiharan Kacau Ganggu (Blok 4, Rumah Pangsa Taman Jaya Skudai) 2015

 

B) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)

 

 

C) AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133)
1. UUK Bangunan Seragam 1986
 • UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 1991
 • UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 1999
 • UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2007
 • UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2012
2. UUK Mengkompaun Kesalahan-kesalahan Jalan, Parit dan Bangunan (MPJBT) 2011
3. UUK Kerja Tanah (MDJBT) 1995
4. UUK Mendapatkan Tunggakan (MPJBT) 2004

 

 

D) AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333)
1. Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (MDJBT) 1989
2. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPJBT 20
 • Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPJBT (Pindaan) 2009
 • Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPJBT 2003 – Pembetulan
 • Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPJBT (Pindaan) 2014
3. Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Penggunaan Jalan) (MPJBT) 2004