MENU

BAHAGIAN PENTADBIRAN AM

BPA 1 : Memproses mel masuk dan keluar Jabatan
Tempoh : 24 Jam
Bulan
Jumlah Perkhidmatan Tahun 2016
Jumlah Perkhidmatan Mematuhi KPI
(24 Jam)
Jumlah Perkhidmatan
Tidak Mematuhi KPI
( 24 Jam)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
3668
3668
0
0.0%
0.0%
Februari
3916
3916
0
100.0%
0.0%
Mac
4316
4316
0
100.0%
0.0%
April
3085
3085
0
100.0%
0.0%
Mei
2938
2938
0
100.0%
0.0%
Jun
3922
3922
0
100.0%
0.0%
Julai
2277
2277
0
100.0% 0.0%
Ogos
3058
3058
0
100.0% 0.0%
September
2922
2922
0
100.0% 0.0%
Oktober
3130
3130
0
100.0% 0.0%
November
3722
3722
0
100.0% 0.0%
Disember
3312
3312
0
100.0%
0.0%
JUMLAH 40,266 40,266
0
100.0%
0.0%

 

BPA 2 : Membekal peralatan alatulis kepada Jabatan
Tempoh : 24 Jam
Bulan
Jumlah Permohonan Tahun 2016
Jumlah Permohonan Mematuhi KPI
(24 Jam)
Jumlah Permohonan
Tidak Mematuhi KPI
( 24 Jam)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
3
3
0
0.0%
0.0%
Februari
14
14
0
100.0%
0.0%
Mac
26
26
0
100.0%
0.0%
April
20
20
0
100.0%
0.0%
Mei
23
23
0
100.0%
0.0%
Jun
16
16
0
100.0%
0.0%
Julai
17
17
0
100.0% 0.0%
Ogos
25
25
0
100.0% 0.0%
September
18
18
0
100.0% 0.0%
Oktober
15
15
0
100.0% 0.0%
November
24
24
0
100.0% 0.0%
Disember
10
10
0
100.0%
0.0%
JUMLAH
211
211
0
100.0%
0.0%

 

 

BPA 3 : Memproses permohonan pembelian aset dan inventori Jabatan
Tempoh :14 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan Tahun 2016
Jumlah Permohonan Mematuhi KPI
(24 Jam)
Jumlah Permohonan
Tidak Mematuhi KPI
( 24 Jam)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
7
7
0
0.0%
0.0%
Februari
1
1
0
100.0%
0.0%
Mac
6
6
0
100.0%
0.0%
April
6
6
0
100.0%
0.0%
Mei
1
1
0
100.0%
0.0%
Jun
0
0
0
100.0%
0.0%
Julai
1
1
0
100.0% 0.0%
Ogos
3
3
0
100.0% 0.0%
September
2
2
0
100.0% 0.0%
Oktober
5
5
0
100.0% 0.0%
November
9
9
0
100.0% 0.0%
Disember
3
3
0
100.0%
0.0%
JUMLAH
44
44
0
100.0%
0.0%

 

 

BPA 4 : Mempamerkan senarai jadual tawaran harga kontraktor selepas tarikh tutup tender / sebutharga
Tempoh : 14 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Perkhidmatan Tahun 2016
Jumlah Perkhidmatan Mematuhi KPI
(24 Jam)
Jumlah Perkhidmatan
Tidak Mematuhi KPI
( 24 Jam)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
38
38
0
0.0%
0.0%
Februari
14
14
0
100.0%
0.0%
Mac
82
82
0
100.0%
0.0%
April
51
51
0
100.0%
0.0%
Mei
17
17
0
100.0%
0.0%
Jun
11
11
0
100.0%
0.0%
Julai
20
20
0
100.0%
0.0%
Ogos
3
3
0
100.0% 0.0%
September
21
21
0
100.0% 0.0%
Oktober
24
24
0
100.0% 0.0%
November
109
109
0
100.0% 0.0%
Disember
40
40
0
100.0%
0.0%
JUMLAH
430
430
0
100.0%
0.0%