MENU

UNIT URUSETIA SETEMPAT (OSC)

1 - Memproses permohonan pelan kebenaran merancang / kerjatanah / jalan / perparitan / bangunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC).
Tempoh : 45 Hari Bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2016
Jumlah Permohonan
Mematuhi KPI
( 45 Hari Bekerja )
Jumlah Permohonan
Tidak Mematuhi  KPI
( Melebihi 45 Hari Bekerja)
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari
19
19
0
100%
0%
Februari
18
18
0
100%
0%
Mac
21
21
0
100%
0%
April
32
32
0
100%
0%
Mei 18
18
0
100%
0%
Jun 48
48
0
100%
0%
Julai
10
10
0
100%
0%
Ogos
28
28
0
100%
0%
September
25
25
0
100%
0%
Oktober
24
24
0
100%
0%
November
14
14
0
100%
0%
Disember
20
20
0
100%
0%
JUMLAH
277
199
0
100%
0%