MENU

Jabatan Perancangan Pembangunan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Puan Ruzanna binti Mohamed PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J48 07-5555137 ruzanna@mbip.gov.my
Bahagian Rancangan Pembangunan dan GIS
Photo Name Designation Tel Fax Email
Puan Chew Lee Ting PEG. PERANCANG BANDAR DAN DESA J41 07-5555236 chew@mbip.gov.my
Bahagian Kawalan Perancangan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Puan Hajah Nor Azrah binti Ayub PEG. PERANCANG BANDAR DAN DESA J44 07-5555127 azrah@mbip.gov.my
Jabatan Kejuruteraan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Encik Rosaidi Bin Ibrahim JURUTERA J44 07-5555056 rosaidi@mbip.gov.my
Bahagian Kemudahan Awam
Photo Name Designation Tel Fax Email
Encik Abd. Razak bin Salim JURUTERA J41 07-5555054 abdrazak@mbip.gov.my
Bahagian Mekanikal dan Elektrikal
Photo Name Designation Tel Fax Email
Encik Mohd. Yuzairi bin Md. Yasir Bahagian Mekanikal & Elektrikal 07-5555052 yuzairi@mbip.gov.my
Bahagian Jalan dan Lalulintas
Photo Name Designation Tel Fax Email
Encik Izan Shaharudin bin Maskan JURUTERA J44 07-5555070 izanshaha@mbip.gov.my
Bahagian Kawalan Infrastruktur dan Projek Khas
Photo Name Designation Tel Fax Email
Puan Nor Aklima binti Khidir PEN. JURUTERA JA38 07-5555071 noraklima@mbip.gov.my
Bahagian Pengurusan Kontrak
Photo Name Designation Tel Fax Email
Encik Shayfuddin bin Moon JURUUKUR BAHAN J44 07-5555173 mohdshayfuddin@mbip.gov.my
Jabatan Bangunan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Cik Haryanti binti Abdol Rahman ARKITEK J44 07-5555080 haryanti@mbip.gov.my