MENU

Majlis Tempatan Gelang Patah

Majlis Tempatan Gelang Patah telah ditubuhkan pada 3 September 1953 dan ditadbir oleh Penolong Pegawai Daerah bersama-sama 6 orang Ahli Majlis yang dipilih penduduk. Pengerusinya ialah Lim Tee Tong dan beliau memegang jawatan tersebut untuk beberapa tahun. Pada 21 Ogos 1957, 2 orang Ahli Majlis baru telah dilantik oleh Kerajaan Negeri yang terdiri daripada seorang Melayu dan seorang India.

Pilihanraya telah diadakan pada setiap tahun bagi memilih Ahli Majlis dan pada tahun 1962, satu pilihanraya telah diadakan dan dilaksanakan oleh Jabatan Pilihanraya Johor Bahru di bawah Akta Pilihanraya Kerajaan Tempatan 1960. Pada tahun 1961, Parti Sosialis Front telah mengambil bahagian dalam pilihanraya tersebut untuk menentang calon-calon dari parti MCA.

Majlis Tempatan ditadbir mengikut Undang-Undang Majlis Tempatan 1952, dan The Town Boards Enactment No. 118. Pihak Kerajaan telah mengurniakan bantuan kewangan setiap tahun untuk membolehkan pihak Majlis Tempatan menjalankan pentadbirannya dengan lancar. Punca pendapatan Majlis Tempatan ini diperolehi daripada cukai pintu, cukai najis, lesen-lesen perniagaan, lesen basikal dan juga mengambil dalal atas pungutan hasil air.